CV v/v góp ý dự thảo "Kế hoạch chiến lược Đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường ĐH KTCN giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn 2030"

24, Tháng 6, 2021

CV v/v cung cấp dữ liệu cập nhật thông tin theo Quy chế công khai năm học 2020-2021

23, Tháng 6, 2021

CV V/v cung cấp thông tin, minh chứng kiểm định chương trình đào tạo và hoàn thành báo cáo tự đánh giá

10, Tháng 6, 2021

CV V/v cung cấp thông tin, minh chứng kiểm định chương trình đào tạo

9, Tháng 6, 2021

TB về việc khảo sát lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 1 năm học 2020-2021

8, Tháng 6, 2021

TB Kết luận Hội nghị tổng kết Công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2019-2020 và thông qua dự thảo kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2020-2021

29, Tháng 10, 2020

CV V/v góp ý dự thảo BCKQ thực hiện KH ĐBCLGD năm học 2019-2020, kế hoạch Khảo thí và ĐBCLGD năm học 2020-2021

27, Tháng 10, 2020

CV V/v cung cấp dữ liệu thực hiện Quy chế công khai năm học 2020-2021

27, Tháng 10, 2020

CV V/v xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2020-2021

26, Tháng 8, 2020

CV V/v cung cấp thông tin, minh chứng đánh giá chương trình đào tạo

26, Tháng 8, 2020

CV v/v nộp minh chứng và cơ sở dữ liệu đánh giá chương trình đào tạo

14, Tháng 5, 2020

TB V/v thu thập thông tin, minh chứng và cơ sở dữ liệu đánh giá chương trình đào tạo

14, Tháng 5, 2020

Danh sách sinh viên dự xét chuẩn đầu ra ngoại ngữ, thưởng điểm miễn học các học phần tiếng anh Tháng 12 năm 2019

24, Tháng 12, 2019

CV V/v cung cấp dữ liệu thực hiện Quy chế công khai năm học 2019-2020

27, Tháng 11, 2019

CV V/v Chuẩn bị minh chứng phục vụ đoàn kiểm tra việc thực hiện Quy chế Công khai và các điều kiện ĐBCL năm học 2018-2019

23, Tháng 7, 2019
Page 1/4 <1234>