Giới thiệu

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Giáo dục thành lập theo Quyết định số 726/QĐ - ĐHTN, ngày 04 tháng 6 năm 2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên trên cơ sở tách từ phòng Thanh tra – Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Giáo dục theo Quyết định số 81/QĐ – TCCB, ngày 09 tháng 02 năm 2006 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục là phòng chức năng thực hiện hai nhiệm vụ chính, đó là công tác khảo thí và công tác đảm bảo chất lượng giáo dục.

A.    Công tác khảo thí

Là công tác quản lý liên quan tới các vấn đề thi và kiểm tra: chuẩn bị đề thi, tổ chức thi và đánh giá kết quả học tập của sinh viên.

Công tác này được thực hiện dựa trên cơ sở quy định thi tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, được ban hành theo quyết định số 50/QĐ – ĐHKTCN ngày 05/07/2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp.

Mục tiêu của việc thi và kiểm tra là: Đánh giá toàn diện, khách quan và chính xác kết quả học tập của sinh viên.

Thực hiện mục tiêu này, việc đánh giá học phần cho sinh viên của trường đã được đổi mới, với việc lấy hai điểm chấm hai bài kiểm tra thường xuyên và lấy một điểm chấm trong vở bài tập trên một tín chỉ đã được thực hiện để sử dụng làm điểm thành phần với trọng số tối thiểu là 50%. Kết  hợp với điểm của bài thi cuối kỳ có trọng số tối đa là 50%, sẽ cho kết quả điểm học phần của sinh viên. Cùng với việc bắt buộc phải làm bài tập ở nhà ít nhất 60 bài trên một tín chỉ đã có tác dụng tích cực, việc này không chỉ làm cho sinh viên hiểu bài sâu sắc, mà còn làm cho sinh viên tiếp cận được với phương pháp học tập tiên tiến. Đề thi cuối kỳ được bốc thăm từ ngân hàng đề do phòng khảo thí thực hiện khách quan, an toàn và chính xác. Trong năm học 2013 – 2014, phòng khảo thí đã tổ chức thực hiện việc bốc thăm, in sao đề thi được 411 học phần thi bao gồm 2393 phòng thi cho 100669 lượt sinh viên dự thi.

   Với phương thức thực hiện trên đây, công tác khảo thí đã thực hiện tốt mục tiêu đặt ra.

B.     Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục

Vấn đề chất lượng giáo dục được Nhà trường đặc biệt coi trọng, vì vậy việc đảm bảo chất lượng giáo dục trong toàn hệ thống hoạt động của Nhà trường đã được quan tâm hàng đầu.

Năm 2005, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp là một trong mười trường đầu tiên trong toàn quốc tham gia kiểm định chất lượng giáo dục theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Với kết quả 92,86% số phiếu của Hội đồng Quốc gia kiểm định chất lượng giáo dục công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp được đánh giá là một trong ba trường có thứ hạng cao nhất trong đợt kiểm định này.

Kiểm định chất lượng giáo dục thông qua quá trình tự đánh giá là quá trình trường tự xem xét, nghiên cứu trên cơ sở các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Qua đó để báo cáo với Bộ Giáo dục và Đào tạo về tình trạng chất lượng, hiệu quả của hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, nhân lực, cơ sở vật chất và các vấn đề liên quan khác. Đồng thời đó cũng là cơ sở để trường tiến hành điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn đã quy định, nhằm mục đích bảo đảm và nâng cao chất lượng giáo dục của trường.

Chính vì vậy trong giai đoạn vừa qua, trên cơ sở các kết quả của quá trình tự đánh giá, Nhà trường đã tích cực phát huy các điểm mạnh, khắc phục các điểm yếu, liên tục đổi mới, nỗ lực vươn lên để xây dựng Nhà trường thành một cơ sở đào tạo hàng đầu về kỹ thuật công nghiệp trong cả nước với nhiều lĩnh vực ngang tầm với các trường đại học tiên tiến trên thế giới. Quy mô đào tạo của Nhà trường hiện nay là hơn 11.000 sinh viên, học viên trong nước và quốc tế đang theo học 35 chuyên ngành đào tạo bao gồm: 28 chuyên ngành đào tạo Đại học, 05 chuyên ngành đào tạo Thạc sĩ, 02 chuyên ngành đào tạo Tiến sĩ, 02 chương trình tiên tiến và 02 chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài. Để đảm bảo chất lượng giáo dục, năm 2013, Nhà trường đã tiến hành tự đánh giá hai chương trình đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí và Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp; năm 2014, Nhà trường tiếp tục triển khai tự đánh giá cho hai chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và Hệ thống điện. Đồng thời, Nhà trường đã tập trung quan tâm đầu tư xây dựng, phát triển toàn diện mọi lĩnh vực hoạt động, đó là:

Về đội ngũ: hiện nay Nhà trường có 594 CBVC gồm 416 giảng viên và 178 cán bộ văn phòng, nhân viên phục vụ; trong đó có 8 Phó giáo sư, 32 tiến sĩ, 313 thạc sĩ... (chi tiết). Cho tới nay, Nhà trường đã cơ bản hoàn thành đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020, toàn trường có 335 giảng viên đạt chuẩn ngoại ngữ  TOEFL ITP trên 450, chiếm 81% , trong đó có 66 giảng viên thành thạo ít nhất 1 ngoại ngữ chiếm 15.8%, 112 giảng viên đạt TOEFL ITP trên 500 chiếm 27%.

Về cơ sở vật chất: Toàn trường là một không gian kiến trúc trường học ấn tượng, các toà nhà làm việc, giảng đường, thư viện, phòng thí nghiệm, ký túc xá, khu thể thao được bố trí theo một quy hoạch thống nhất với các thảm cỏ xanh, vườn hoa, cây cảnh…(chi tiết);  Về cơ sở vật chất nhà trường hiện có: 35 ha khuôn viên; 16.317 m2 phòng học; 6.033 m2 nhà làm việc của ban Giám hiệu và các phòng chức năng, 10.351 m2 nhà làm việc của giảng viên, 19.000 m2 ký túc xá… (chi tiết).

Về công tác đào tạo: Nhà trường đã gắn việc rà soát, điều chỉnh và phát triển chương trình đào tạo với vị trí việc làm có tính cạnh tranh trong tương lai của sinh viên. Hiện nay, Nhà trường đang triển khai đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng mục tiêu. Đặc biệt Nhà trường đã triển khai hệ thống E-learning trong tương tác dạy – học giữa thầy và trò rất thuận tiện và hiệu quả (chi tiết).

Công tác hợp tác quốc tế: Nhà trường đã rất thành công trong việc đào tạo hai chương trình tiên tiến (giảng dạy bằng tiến Anh) của hai ngành Kỹ thuật Cơ khí và Kỹ thuật Điện (chi tiết). Nhà trường đã có 20 trường đại học đối tác thuộc 8 quốc gia trên Thế giới (chi tiết), có 6 chương trình hợp tác dài hạn và hợp tác ngắn hạn thuộc 5 nước trên Thế giới (chi tiết).

Công tác NCKH và CGCN: Trong năm 2013-2014, Nhà trường đã đăng tải gần 200 bài báo khoa học, trong đó có 39 bài báo trên các tạp chí quốc tế và 46 bài trên ký yếu hội nghị quốc tế… (chi tiết).

Công tác tài chính: Công tác tài chính được thu về một đầu mối, việc thu chi công khai minh bạch. (chi tiết).

Các cơ sở trên đây đã cho thấy Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp đang từng ngày từng giờ đổi mới, vươn lên một tầm cao mới. Đã đáp ứng hoàn toàn các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiến tới đảm bảo chất lượng giáo dục trong mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn