Danh sách CBVC phòng KT & ĐBCLGD

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại CQ

Email

    1

PGS.TS.Nguyễn Văn Tuấn

Trưởng phòng

0280.3947324

nltuan@tnut.edu.vn

    2

TS. Nguyễn Đức Tường

Phó trưởng phòng

 0280.3547.610

d.t.nguyen@tnut.edu.vn

    3

KS. Lữ Thị Dung

Chuyên viên

0280.3547.610

ltdung@tnut.edu.vn

    4

KS. Nguyễn Thị Diệu Huyền

Chuyên viên

0280.3547.610

dieuhuyen@tnut.edu.vn

5

CN. Hoàng Diệu Linh

Chuyên viên

0280.3547.610

Hdlinh8x@tnut.edu.vn

6

ThS. Lê Thu Thủy

Chuyên viên

0280.3547.610

lethuthuy@tnut.edu.vn

Tin mới hơn

Tin cũ hơn