TB về việc lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I, năm học 2016-2017

14, Tháng 3, 2017

CV về việc kiểm tra, rà soát, bổ sung số liệu cơ sở dữ liệu KĐCLGD của trường

28, Tháng 7, 2016

TB V/v phổ biến công tác đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2016 chuyên ngành Hệ thống điện và Cơ khí động lực

28, Tháng 7, 2016

TB về việc lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II, năm học 2015-2016

20, Tháng 4, 2016

V/v cập nhật dữ liệu ba công khai năm học 2015-2016

5, Tháng 4, 2016

Thông báo lấy ý kiến phản hồi người học về hoạt động giảng day của giảng viên học kỳ I năm học 2015-2016

31, Tháng 12, 2015

Thông báo kết luận Của cuộc họp về việc hoạt động tập thể của các đoàn cựu GV, CBVC, cựu sinh viên nhân ngày Truyền thống 6/12 trong khuôn viên Nhà trường

2, Tháng 12, 2015

Thông báo về hoạt động trong ngày truyền thống 06/12/2015

2, Tháng 12, 2015

CV về việc cung cấp cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng giáo dục của trường

4, Tháng 11, 2015

Về việc cập nhật dữ liệu ba công khai năm học 2014-2015

4, Tháng 8, 2015

Về việc thực hiện công tác ĐBCLGD năm 2015

4, Tháng 8, 2015

Thông báo về việc nộp ngân hàng đề thi kết thúc học phần học kỳ III năm học 2014-2015

4, Tháng 8, 2015

V/v hoàn thiện các nội dung trên Website theo kết luận của đoàn kiểm tra hoạt động giáo dục ĐHTN

10, Tháng 6, 2015

TB Kế hoạch đánh giá SV tốt nghiệp năm 2015

4, Tháng 6, 2015
TB về việc phổ biến công tác đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp năm 2015

TB về việc phổ biến công tác đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp năm 2015

4, Tháng 5, 2015
Page 3/4 <1234>