QĐ Kiện toàn hội đồng TĐG 04 CTĐT ngành Kỹ thuật Cơ khí, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử-VT và Công nghệ Kỹ thuật Ôtô

15, Tháng 12, 2022

CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT CHÍNH THỨC 04 CTĐT NGHÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN, KỸ THUẬT CƠ KHÍ, KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ-VT VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ÔTÔ "HOT"

15, Tháng 12, 2022

Kế hoạch tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành kỹ thuật cơ điện tử, ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

6, Tháng 9, 2022

Quyết định vv thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cơ điện theo chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của AUN-QA, phiên bản 4.0

6, Tháng 9, 2022

Quyết định vv thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa theo chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của AUN-QA, phiên bản 4.0

6, Tháng 9, 2022

Kế hoạch tự đánh giá (bổ sung) triển khai công tác Tự đánh giá Chương trình đào tạo các ngành: Kỹ thuật điện, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật điện tử - viễn thông và Công nghệ kỹ thuật Ô tô

30, Tháng 5, 2022

Quyết định vv Kiện toàn Hội đồng đánh giá chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

30, Tháng 5, 2022

Quyết định vv Kiện toàn Hội đồng Tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điện tử - Viễn thông

30, Tháng 5, 2022

Quyết định vv Kiện toàn Hội đồng Tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điện

30, Tháng 5, 2022

Quyết định vv kiện toàn Hội đồng Tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cơ khí

30, Tháng 5, 2022

Kế hoach TĐG chương trình đào tạo CN TĐHXNCN, HTĐ, CKCTM, CNKT Ôtô, KTĐT

14, Tháng 5, 2020

QĐ V/v thành lập HĐTĐG chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Ôtô

14, Tháng 5, 2020

QĐ V/v thành lập HĐTĐG chương trình đào tạo chuyên ngành Hệ thống điện

14, Tháng 5, 2020

QĐ V/v kiện toàn HĐTĐG chương trình đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật điện tử

14, Tháng 5, 2020

QĐ V/v kiện toàn HĐTĐG chương trình đào tạo chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy

14, Tháng 5, 2020
Page 1/1 <1>