CV V/v góp ý dự thảo "Quy định thi, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của người học tại trường ĐH KTCN"

9, Tháng 6, 2021

TB V/v kiểm tra ngân hàng câu hỏi thi và đáp án học kỳ II năm học 2020-2021

9, Tháng 6, 2021

QĐ V/v thành lập Tổ kiểm tra Ngân hàng câu hỏi thi và đáp án học kỳ II năm học 2021-2021

9, Tháng 6, 2021

QĐ Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy định thi, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của sinh viên tại trường ĐH KTCN

9, Tháng 6, 2021

QĐ về việc thành lập Ban soạn thảo Quy định thi, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của sinh viên tại trường ĐHKTCN

9, Tháng 6, 2021

TB V/v kiểm tra ngân hàng câu hỏi thi và đáp án học kỳ I năm học 2020-2021

9, Tháng 6, 2021

QĐ V/v thành lập Tổ kiểm tra Ngân hàng câu hỏi thi năm học 2021-2021

9, Tháng 6, 2021

Kế hoạch Khảo thí năm học 2020-2021

11, Tháng 11, 2020

Kế hoạch triển khai công tác Khảo thí, năm học 2019-2020

24, Tháng 8, 2020

Kế hoạch triển khai công tác Khảo thí, năm học 2018-2019

24, Tháng 8, 2020

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2018-2019

23, Tháng 7, 2019

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2018-2019

23, Tháng 7, 2019

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2017-2018

3, Tháng 8, 2018

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2017-2018

3, Tháng 8, 2018

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2017-2018

3, Tháng 8, 2018
Page 1/2 <12>