QĐ về việc thành lập Tổ xây dựng Kế hoạch chiến lược đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học KTCN giai đoạn 2021-2025

10, Tháng 6, 2021

Quyết định thành lập Tổ xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường ĐH KTCN

9, Tháng 6, 2021

Kế hoạch thực hiện Quy chế công khai năm học 2020-2021

26, Tháng 10, 2020

Báo cáo Tổng kết công tác khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2019-2020

26, Tháng 10, 2020

Báo cáo Kết quả lấy ý kiến sinh viên cuối khóa về khóa học, năm học 2019-2020

26, Tháng 10, 2020

QĐ V/v Kiện toàn Hội đồng Tự đánh giá CTĐT CN Công nghệ Ôtô

26, Tháng 10, 2020

QĐ V/v Kiện toàn Hội đồng Tự đánh giá CTĐT CN Kỹ thuật điện tử

26, Tháng 10, 2020

QĐ V/v Kiện toàn Hội đồng Tự đánh giá CTĐT CN Hệ thống điện

26, Tháng 10, 2020

QĐ V/v Kiện toàn Hội đồng Tự đánh giá CTĐT CN Cơ khí Chế tạo máy

26, Tháng 10, 2020

Kế hoạch tự đánh giá (điều chỉnh) Triển khai công tác TĐG 05 CTĐT Tự động hóa XNCN, Hệ thống điện, Cơ khí CTM, Công nghệ ôtô và Kỹ thuật điện tử

24, Tháng 8, 2020

Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch Tự đánh giá Chương trình đào tạo

24, Tháng 8, 2020

QĐ V/v thành lập Hội đồng rà soát giữa chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục của trường ĐHKTCN

18, Tháng 5, 2020

Kế hoach TĐG chương trình đào tạo CN TĐHXNCN, HTĐ, CKCTM, CNKT Ôtô, KTĐT

14, Tháng 5, 2020

QĐ V/v thành lập HĐTĐG chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Ôtô

14, Tháng 5, 2020

QĐ V/v thành lập HĐTĐG chương trình đào tạo chuyên ngành Tự động hóa Xí nghiệp CN

14, Tháng 5, 2020
Page 1/6 <123456>