Báo cáo tổng kết hoạt động đánh giá SVTN theo CĐR năm 2018 Chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử

3, Tháng 8, 2018

Báo cáo tổng kết hoạt động đánh giá SVTN theo CĐR năm 2018 Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp Công nghiệp

3, Tháng 8, 2018

Báo cáo tổng kết công tác khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2016-2017 và KH triển khai năm học 2017-2018

21, Tháng 12, 2017

Báo cáo tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục trường đại học

3, Tháng 8, 2017

Báo cáo Tổng kết hoạt động đánh giá SVTN theo CĐR năm 2017 chuyên ngành Kỹ thuật điện

2, Tháng 8, 2017

Báo cáo Tổng kết hoạt động đánh giá SVTN theo CĐR năm 2017 chuyên ngành Kỹ thuật điện tử

2, Tháng 8, 2017

Báo cáo trình hội nghị cán bộ viên chức năm 2015 phòng KT&ĐBCLGD

2, Tháng 8, 2016

Báo cáo tổng kết công tác khảo thí và ĐBCLGD năm 2015 và kế hoạch triển khai năm 2016

28, Tháng 7, 2016

Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Hệ thống điện

22, Tháng 7, 2016

Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điều khiển

22, Tháng 7, 2016

Báo cáo tổng kết đánh giá hiện trạng SVTN năm 2015 Chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển

1, Tháng 3, 2016

Báo cáo tổng kết đánh giá hiện trạng SVTN năm 2015 Chuyên ngành Kỹ thuật máy tính

1, Tháng 3, 2016

Báo cáo đánh giá ngoài chương trình đào tạo Tự động hóa xí nghiệp Công nghiệp năm 2014

26, Tháng 2, 2016

Báo cáo đánh giá ngoài chương trình đào tạo Cơ khí chế tạo máy năm 2014

26, Tháng 2, 2016

Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo Tự động hóa xí nghiệp Công nghiệp năm 2014

16, Tháng 12, 2015
Page 1/2 <12>